Numedalsnett
Tirsdag 28. januar   |     Du er her: Forsiden > Venstre stolpe > Lokalmiljoet > Leserbrev >
Åpent svar fra Eli Hovd Prestegården til Hans Beltesbrekke
2. februar 2017
Hans Beltesbrekke (Arkivfoto)
Først av alt; nei, det er ikke uryddig å sende åpne brev, tvert i mot! 

LESERBREV

Og det bringer meg rett til sakens kjerne og årsaken til at den svært erfarne og tidligere lokal- og fylkespolitiker Beltesbrekke ikke lenger kunne sitte stille i båten. Han referer til mitt innlegg i kommunestyrets behandling av sak 5/17 «Oppfølging av utredningsforslag i handlingsprogram 2017-2020». Innlegget var «noe av det groveste han har opplevd fra en ordfører» og det «var bare trist».

Et innlegg som for øvrig er åpent for alle, det ligger på kommunens hjemmesider, i videoarkivet fra møtet 23/1-17. Da kan den enkelte både se og høre innlegget og selv gjøre seg opp en formening om undertegnede bedriver «rein utskjelling» av blant annet varaordfører.

I mitt innlegg retter jeg kritikken mot at arbeidstaker-organisasjonene har sendt brev vedr omstillingsprosessen til et utvalg politikere fra kommunestyret. Det er ikke sendt til hele kommunestyret, som når det er samlet, har det øverste arbeidsgiveransvaret. Det oppleves uryddig, og det oppfattes som et «ikke åpent brev».

 De samme arbeidstaker-organisasjoner har sammen med Hovedverneombudet vært fullverdige deltakere med tale og forslagsrett i styringsgruppa for omstillingsarbeidet. De to valgte arbeidstakerrepresentantene var videre med på og enstemmig godkjenne sluttrapporten fra arbeidet da Administrasjonsutvalget hadde saken til behandling i desember 2016. Det blei i det møtet ikke fremmet andre forslag eller uttalt noe om hverken prosessen eller arbeidsformen på vegne av organisasjonene. Det er på denne bakgrunnen jeg tør å hevde at det blir uryddig. Vi har et valgt organ, Administrasjonsutvalget, der arbeidsgiver og arbeidstakere sitter ved samme bord. Det er der Hovedavtalens bestemmelser om å fremme de ansattes syn, påse at arbeidsgiver følger det lov- og avtaleverk som er framforhandlet på sentralt nivå, og å bruke uttale-retten først og fremst bør etterleves.

Så til de direkte spørsmålene som er stilt: 

 1. «Det opereres med forskjellige begreper hvor det i det ene øyeblikket snakkes om nedskjæringer i det andre øyeblikket kutt. Hva legger ordføreren og rådmannen i de forskjellige begrepa ?»

Det brukes ulike begrep ja, men jeg anser det ikke som mer komplisert enn at både «kutt» og «nedskjæringer» betyr det samme; som en konsekvens av at Nore og Uvdal i 2017 får 14,6 millioner kroner mindre fra eiendomsskatte-inntektene til kommunen, må utgiftene reduseres/kuttes/skjæres ned tilsvarende.

 1. «Det snakkes om at ingen skal miste jobben i omstillingen, men vi vet alle at ca 80 % av kommunebudsjettet er lønninger. Hvordan får dere det regnestykket til å gå i hop? Har dere så mange pensjonister å ta av hvis dere skjønner hva jeg mener ?»

Slik situasjonen er kjent pr i dag er det ikke nødvendig å gå til oppsigelser. Lista over de utarbeida og foreslåtte omstillingstiltak er lang. Enkelte tiltak vil få en direkte kostnadseffekt på kort sikt, mens andre tiltak vil få en gradvis effekt utover i tid. Naturlig avgang vil være en del av dette.

 

 1. «Det er en kjent sak at kommunen har overført en  del av tjenestene til andre kommuner  i Kongsbergregionen. Jeg vil her nevne felles økonomifunksjon, felles IKT,  felles barnevern og felles Nav-kontor. Er det sånn å forstå at de stillingene og øvrige ressurser som følger med fellesenhetene er fristilt i fra nedskjæringer eller kutt ?»

I Numedal og i Kongsbergregionen er det flere samarbeidsløsninger, samtlige tufta på demokratiske vedtak i kommunestyret. I disse samarbeidene tas det allerede ut en gevinst i form av at den enkelte kommune greier seg med en mindre personalressurs enn om en skulle drifta det enkelte tilbud aleine. Like fullt er det også her et stadig fokus på hvorvidt en må erstatte i stillinger når folk slutter eller går av med pensjon.

 1. «Etter det jeg forstår så blir konsesjonskrafta solgt på kortidskontrakter nasjonalt, og ikke lokalt. Hva er bakgrunnen for det ?
  Jeg har merka meg representanten Ingvar Svendsen har spurt om dette flere ganger i kommunestyret har hvor mye kommunen har tjent på dette salget uten å få svar
  Jeg velger derfor å stille det samme spørsmålet i dette åpne brevet.»

Bakgrunnen for at konsesjonskrafta selges slik den gjør i dag, er kommunestyrets vedtak av 22. juni 2015:

«Kommunens uttak av konsesjonskraft selges i sin helhet på ettårskontrakt til høyest mulig pris og til lavest mulig kostnad. Salget gjennomføres av rådmannen.

Nore og Uvdal kommune fortsetter å ta ut kraften i blokkmodell etter gjeldende avtale med Statkraft Energi AS.»

Inntekt fra konsesjonskraftsalget synliggjøres i års-regnskapene, og var for 2014 8,9 millioner og for 2015 7,5 millioner. Nedgangen kan forklares med en lavere pris på kraft i 2015 enn hva som var tilfelle i 2014.

 1. «Jeg merka meg at det i kommuneregnskapet for 2015 var et regnskapsmessig mindreforbruk, på folkelig tale overskudd, på ca 14 mill. Hva var årsaken til denne form for overbudsjettering ?
  Vil denne form for overskudd komme på nytt for inntektsåret 2016 ?»

Kommunens mindre-forbruk i 2015 var på 13,3 mill. kroner. Årsakene til dette er sammensatt, og er nærmere forklart i forbindelse med framleggelsen av regnskapet for 2015, se sak 22/16 i kommunestyrets møte 2. mai 2016, under «Møtebøker» på kommunens hjemmeside.

Eksakte tall for regnskapsåret 2016 legges fram når dette er ferdig utarbeidet, og fristen for det er 15. februar.

 Med vennlig hilsen Eli Hovd Prestegården, ordfører i Nore og Uvdal 

 
 
Tips en venn
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Nils Helge Tufto , Uvdal (63)
stein bergstøl, nore (37)
Emil Myhr Tollefsen, Rødberg (12)
Britt Bauer Godstad, Rollag (48)
Reidunn Kofstadmoen, Lampeland (71)
Gerd Bjørge, Rollag (88)
Torill Karlsrud, Uvdal (57)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Solveig Fremming, Kongsberg (52)
Andre eller uspesifisert bosted
Stig-olav Osen (38)
Lene Sundkvist (37)
TorEinar Evju, Lyngdal (68)
Ingeborg Dokken, Flesberg (25)
Ole Jørgen Hallingstad, Nesbyen (68)
Birgitte Deinboll Moldjord, Drammen (49)
veronica bjørndalen moen, notodden (25)
Karoline Riggenholt Jensen, Våle (23)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren