Numedalsnett
Søndag 17. november   |     Du er her: Forsiden > Offentlig / kommuner >
Print2017 - et kirkehistorisk merkeår
31. desember 2016
Stortinget fattet 10. mai 2016 et vedtak som kommer til å bli omtalt i historiebøkene. Da ble det klart at kirken selv overtar statlige oppgaver som arbeidsgiver og økonomiforvalter fra 1. januar 2017. Alle kirkens statsansatte blir fra årsskiftet 2016/2017 kirkelig tilsatte. (Foto: Bård Bøe/VL)
1. januar 2017 skjer den største organisatoriske endringen av Den norske kirke siden reformasjonen for 500 år siden.

Gudveig Marit Førle (NTB info)


I 2017 er det 500 år siden kirkereformatoren Martin Luther formulerte sine 95 teser mot avlatshandelen. Det ble starten på dype endringer i det europeiske kulturelle, religiøse og politiske landskapet. Reformasjonsjubileet blir markert på mange måter i kirkene i løpet av 2017 og gir anledning til fornyet oppmerksomhet om det sentrale i kristen tro.

For den kirken Luther kritiserte var ikke stat-kirke-relasjonen noe debattema. I det norske arbeidet med endringer i kirke-stat-relasjonen har to hovedhensyn stått sentralt de siste 50 årene: Hensynet til religionsfrihet og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn, og hensynet til selvstendighet for Den norske kirke. Begge hensyn har sammenheng med vernet av religionsfrihet i menneskerettighetene.

Endringene i grunnloven i 2012 og virksomhetsoverdragelsen fra 1. januar 2017 endrer vilkårene for Den norske kirke. Men kirkens virksomhet og lokale nærvær blir ikke endret.

Stat-kirke-spørsmålet handler ikke bare om Den norske kirkes forhold til staten. Det handler vel så mye om hva slags stat den norske staten skal være. Og det handler om hvordan staten forholder seg til tros- og livssynssamfunn generelt.

Datoen 1. januar 2017 markerer et tydeligere skille mellom stat og kirke: Nå er ikke lenger biskoper, proster og prester embets- eller statstjenestemenn. Kirkerådet og bispedømmerådene er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. Kirkemøtet har overtatt mye av den myndigheten som tidligere lå i statsforvaltningen, og er det øverste representative organet for det nye rettssubjektet Den norske kirke.

Det siste hundreåret har staten overført stadig nye ansvarsområder til organer for Den norske kirke. I 1920 fikk vi menighetsråd, deretter fulgte innføring av bispedømmeråd i 1933. I 1934 ble Bispemøtet formalisert og i 1984 ble Kirkemøtet opprettet. Ny kirkelov som blant annet regulerer forholdet mellom kommunen og menighetene, kom i 1996 og de kirkelige fellesrådene ble opprettet.

Som en konsekvens av grunnlovsendringene fra 21. mai i 2012 er Den norske kirke nå et selvstendig trossamfunn og rettssubjekt med Kirkemøtet som øverste organ.

Den norske kirke er skrevet inn i grunnloven i paragraf 16: Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.

Kirkens kall og oppgave overfor folk og land videreføres.

- Vi vil også i årene fremover fylle oppgaven som Norges folkekirke, åpen for alle, et sted der man kan få rom for sin tro, tvil og undring, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Tips en venn
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Anders Sønsterud, Rødberg (31)
Miriam Syvertsen, NOREFJORD (25)
Hanne Høimyr, Svene (36)
Erling Fugleåsen, Rollag (52)
Håvard Solberg, Rødberg (62)
Hanne Løiten Høimyr, Svene (36)
Eline Voldbakken, Veggli (18)
Eline Voldbakken, Veggli (18)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Eline Kongsjorden, Kongsberg (10)
Andre eller uspesifisert bosted
Ingvill thor Straten (55)
Øivind Berg (69)
Christine Haugland (24)
Eline Voldbakken, Nord Fjøse, Veggli (18)
Eva Nysæther, Helle , Rollag (78)
Mariann Svendsen, Kongsberg (42)
Marit Cecilie Kvitberg, krokkleiva (31)
Åshild Marie Stein, Ål (63)
Svein Arne Solberg, Oslo (60)
Torunn Alfsen, Oslo (60)
Åshild Marie Stein, Ål (63)
Ole Kjetil Aasen, Oslo (52)
Lars Andersen, Uvdal (74)
Nora Bertine Wettestad (19)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren