Numedalsnett
Tirsdag 28. januar   |     Du er her: Forsiden > Venstre stolpe > Lokalmiljoet > Leserbrev >
Skognæringa vil beholde Saggrenda!
12. november 2016

«Oppskriften på klimakutt henger på trær, og kan plukkes», skriver Eva Nordlund i en kommentar i Nationen 8. november.

Bakgrunnen er Norges klimaforpliktelser med reduksjoner tilsvarende 20,8 mill tonn CO2-ekvivalenter årlig de neste 13 årene. (40% av 1990-nivået innen 2030).   «Grønt skifte» og «bioøkonomi» heter det i offentlige debatter og dokumenter!


LESERBREV
 

I følge Landbruksdepartementet, Norges skogeierforbund og NHO kan tiltak som øker ressursgrunnlaget i skogen (planting, gjødsling, planteforedling) og tiltak som øker bruken av tre og erstatter fossile produkter, redusere utslippene med så mye som 20,3 mill tonn CO2ekvivalenter årlig. Ja du leser riktig: Norge må kutte med 20.8 mill tonn og skogen kan stå for 20,3 mill tonn!

Hva har det med skogbruksutdanninga i Saggrenda å gjøre? Jeg hadde nær sagt svart: ALT!  Vi må jo starte et sted og med det ansvarsområdet vi kan gjøre noe med.  Skogen må ha arbeidskraft og kompetanse i hele verdikjeden.  Det elementære og grunnleggende starter med videregående utdanning som fylkeskommunene har ansvaret for.  For Buskerud (og omkringliggende opptaksområde) har denne utdanningen i 50 år foregått på Saggrenda.  Dette er en naturbruksskole Buskerud fylkeskommune kan være stolt av.  Skolen har over tid opparbeidet seg et solid renomè i alle relevante miljø.  Et solid og relevant nettverk er møysommelig bygd opp og er et avgjørende element i undervisningen og rekruteringen. I det siste er samlokaliseringen og utvekslingen av lærerkompetanse skog og anleggsteknikk utviklet.  På nytt viser Saggrenda at de følger med i utviklingen.  Det er kort veg mellom hogstmaskinen/lassbæreren og gravmaskinen og elevene må lære og beherske begge deler. 

Nesten alle elevene på VG2 skog er rekruttert fra VG1 naturbruk. Vi må ha både VG1 og VG2 naturbruk på Saggrenda! Den lokale lærerplanen på VG1 naturbruk har og må ha sterk sammenheng med VG2 skogbruk. Slik må det også være dersom en skal lykkes i en helhetlig utdanning. I dag foregår det et betydelig samarbeid mellom lærerne på tvers av programområdene og klassetrinnene i naturbruk og anleggsfaget. Det er opplagt faglig riktig og utviklende i forhold til arbeidslivets krav, - og økonomisk fornuftig i en hverdag der også fylkeskommunen som skoleeier/ansvarlig må spare. Og merk: På Saggrenda har det ikke vært frafall de siste årene til tross for svært sammensatte elevgrupper som nok gir pedagogiske utfordringer. Elevene hevder seg godt i fagkonkurranser på både nasjonalt og internasjonalt nivå.  Dette borger for at vi har en lære-arena som arbeider riktig, gir resultater som både elevene trives i og arbeidslivet etterspør!  Det vil være hasardiøst å utfordre dette gjennom en flytting og reetablering på Rosthaug.  I tillegg vil det måtte investeres mye i verksted og utstyr samt verksmester som på Saggrenda nå kan serve både anlegg og skog – mao også god økonomisk utnytting av knappe ressurser.

I Buskerud er verdien av skogavvirkingen til salg for industriell produksjon på ca 360 mill kr, men verdiskapingen basert på skog som råstoff er kanskje 10 -12 gangeren. En del av foredlingen foregår i dag til dels utenfor Buskerud, men hjørnesteinsbedrifter som Numedalsbruket, Soknabruket, Hellefoss og Hallingdal Trepellets er fullstendig avhengig av lokalt tømmer som råstoff. I første ledd trengs selvstendige entreprenørselskaper som sysselsetter om lag 300 maskinoperatører bare innenfor Vikens geografi.  Saggrenda er pr i dag ett av 3 lærersteder på landsbasis som tilfredsstiller kravet til utstyr, øvingsområder og kompetanse for et forsvarlig faglig opplegg for utdanning av operatører med fagbrev.

Oppskriften på klimakutt henger altså på trær – og kan plukkes – også i Buskerud: La oss starte med og beholde tilbudet på Saggrenda!

 

På vegne av skogeierlagene i Sandsvær/Kongsberg og Numedal
Anders Wåla
Nils Peter Undebakke

 
 
Tips en venn
Aktiviteter neste syv dager:

TittelDag / TidStedKommuneKategori
Vis flere aktiviteter Vis faste aktiviteter Registrer ny aktivitet
Dagens ordtak
Dødsannonser
(Fra Aftenposten-krever logg inn)

Nore og Uvdal
Rollag
Flesberg
Kongsberg

Bursdager i dag
Numedal
Nils Helge Tufto , Uvdal (63)
stein bergstøl, nore (37)
Emil Myhr Tollefsen, Rødberg (12)
Britt Bauer Godstad, Rollag (48)
Reidunn Kofstadmoen, Lampeland (71)
Gerd Bjørge, Rollag (88)
Torill Karlsrud, Uvdal (57)
Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato (dd.mm.yyyy):

Postnr:

Poststed:

E-post:

Kongsberg
Solveig Fremming, Kongsberg (52)
Andre eller uspesifisert bosted
Stig-olav Osen (38)
Lene Sundkvist (37)
TorEinar Evju, Lyngdal (68)
Ingeborg Dokken, Flesberg (25)
Ole Jørgen Hallingstad, Nesbyen (68)
Birgitte Deinboll Moldjord, Drammen (49)
veronica bjørndalen moen, notodden (25)
Karoline Riggenholt Jensen, Våle (23)
Lokale portalerDel bildene dine på Numedalsnett

Del informasjon i DIN LOKALAVIS !!

1. Send tekst på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
2. Bilder sendes på epost til Redaktøren eller på mobil til tlf 977 90 790
3. Skriv gjerne hvilken dag du ønsker at saken legges ut

Dette nettstedet eies og drives av Nnet.no AS.   Mobil 977 90 790
Postadresse: Nnet.no AS, Nore og Uvdal Næringspark, N-3632 Uvdal, NORWAY.
Ansvarlig redaktør:
Knut Morten Bjørnsrud
Redaktør: Knut Morten Bjørnsrud   Mobil 977 90 790    Epost: Redaktøren