PrintPå middelaldertur til Verjedalen
29. juli 2009
Det var Rollag historielag som i forbindelse med Middelalderuka arrangerte busstur inn i skogs og tømmerdalen Verjedalen der det i sin tid var så mange fastboende at det var flere barn fra denne skogsdalen som gikk for presten i Veggli kirke en nede i selve bygda Veggli.

Tekst og foto: Ole K. Strysse

 

 

Her er turdeltakerne på besøk i Jesteplassen der bjørnejegeren Knut felte 7 Bjørner i sin botid. Jesteplassen er nå hytte.
OM VERJEDALEN
Det var ekteparet Liv og Halvor Gladheim som var fortellere der Halvor fortalte om fløtningen i Verja som var den største sideelva til Numedalslågen. Kona Liv tok for seg bosetning om alle stedene inne i denne dalen som har en vel to mil lang bilvei som vart ferdigbygd først på 1950 tallet. Det var vel 40 stykker fra Numedal og andre steder som entret bussen til Ragnar Strømmen i Veggli sentrum for å bli med på noen timer historietur.

21 BOPLASSER
Ved starten der Verjedalsveien tar av riksvei 40 ved Bratterud i Veggli fortalte Liv Gladheim at det gjennom tidene har vært fastboende like til i senere tid. Forskjellig slags industri var det også , blant mye annet jernbinding. Og historien forteller at det var fastboende med store familier på hele 21 plasser innover i den to mil lange side dalen som for det meste ligger i Nore og Uvdal kommunde. Ved veiens ende, Josdal skal det også i sin tid stått et kirkebygg. Liv fortalte om denne nedlagte plassen som lå lengst heim mot Bratterud som var Foslikøset og de siste som budde der var Kittil og Bergit Skjulsen.

FØLTNINGEN
Halvor Gladheim fortalte at tømmerfløtningen i Verja ble avsluttet i 1993. Fløtningen der startet så tidlig som i 1716 og det var ingen god elv å fløte tømmer i. Spesielt Bratterundfossen skapte problemer. I den ble det senere sprengt ut mye stein og da gikk det bedre. Det i sin tid gikk det mye lakterved til Sølvverket på Kongsberg, og i avslutningen var det de store uthostene av tømmer inne i dalen som kom vannveien ut i Lågen. Det fortelles at det i tiden fra 1947 til 1961 ble fløtet 7430 kubikk i Verja.

MANGE HISTORIER
På bussturen innover var det flere besøk på nedlagte gårdsbruk, og vi fikk historiene om de siste som budde der.- Om jenta som bodde sammen med sin familie på Markeseth og gikk for presten nede i bygda, og på tur heim en dag ble drept i Bjørnesaksa som hennes egne foreldre hadde lagt ut,- om Tjuvejakob som skal ha gjemt en stor skatt inne i Verjedalen, og om Knut Halvorsen som bodde i Jesteplassen sammen med sin familie og kona Eli, og som i sin bod tid der skjøt ikke mindre en 7 bjørner. Til slutt var det kaffepause i Kverndalen, og sammen med regnet som kom fikk vi historien om dette gårdsbruket som fortsatt er i vanlig gårdsdrift, og om kunstmaleren Sebjørn Kverndalen som bodde der og var en kjent kunstmaler, ikke bare inne i Verjedalen. Men langt utenom denne dalens grenser.


I den nedlagte plassen Slokudalen voks det opp en stor familie i sin tid. De siste som bodde der var brødrene Nils og Ole.

Den store steindammen i Verja, Vålesløken, er ennå i god stand og den er nå fredet.

Her forteller Halvor Gladheim om Vålesløk dammens historie.

Matpausa på gården Kverndalen ble forstyrret av regnet, men prat og historiene om dette gårdsbruket som er i full drift var mange.
Tips en venn