Print"E er uskuldig"
7. august 2008
Ola Olsen Sevle, eller Sevleguten, som han ble kalt, hevdet hele tiden sin uskyld. "E har ikkje drepe Sølv Tølløv" sa han, helt til hodet falt, på Stegelsrudmogen i Kongsberg 16 desember 1834. Spelet om Sevleguten ble vist på Sevletunet i Middelalderuka - les bakgrunnen for historien, og reportasje fra spelet her.
 
Tekst , foto og video:
 
 
 
 
 
 
 
Video fra forestillingen:
 
 
 
 
Man kan ikke unngå å bli rørt av denne tragiske historien om Ola Olsen Sevle, som var både en villstyring, tøffing og en redd "liten gutt" når det kom til stykket. Det var mange bevis mot Sevleguten, da han ble fremstilt for retten. Men hele tiden nekta han for drapet på Sølv-Tølløv Kittilsland fra Veggli. Selv om historien sier han innrømmet udåden for mor si, da han var på rømmen. 
 
Ola Grøvdal fra Nore har skrevet skrevet manus til første akt og det er Eldgrim Springgard som har skrevet manus til andre akt i stykket som ble fremført på Sevletunet under Middelalderuka. Med et godt manus, bra instruktør og så bra skuespillere, ble det hele en suksess. Martin Myhr og Gro Bratås leverte flotte karakterer. Eldgrim Springard fra Hallingdal var ressigør. Ola Grøvdal skriver dette om Sevleguten: 
 
Sevleguten - Ola Olsen Sevle Ole Olsen Sevle f. 1808. Han var odelsgutt til gården nedre Sevle i Nore. Som ung mann overtok han gården i 1829.

I februar 1832 var han på Bragernesmarken i Drammen for å handle. På vei heim dro han om Sigdal og Eggedal der han møtte skreppehandleren Sølv-Tølløv Kittilsland fra Veggli. 24. februar la han seg i bakhold i Nerdalsskogen der veien gikk fra Eggedal til Veggli, slo Tølløv i hjel og stjal varene hans. En måned etter drapet ble han arrestert og brakt til arresten på lensmannsgården Kopseng i Eggedal der tinget ble satt. I forhør nekta Sevlegutten for drapet. Tjuvegodset ble etter hvert funnet under fjøset på Slokodalssetra der Ole Olsen hadde oppholdt seg på vei heim fra Eggedal.

Mens han satt i arrest på Kopseng, døde lensmannen, og Sevlegutten ble flytta til arresten hos den nye lensmannen på Støvern i Sigdal. I august greide han å rømme tilbake til Nore og oppholdt seg i skjul på ulike sætrer som hørte Sevle til. Om vinteren ble han holdt skjult hos ei plasskone under Sevle. 7. februar 1833 avsa underretten dødsdom over Ole Olsen. Våren og sommeren 1833 levde han derfor som fredløs i skog og utmark. Den 3. juni 1833 falt overrettens dom. Den stadfesta dommen i underretten.

Da vinteren kom, bodde han i skjul hos fetteren sin, Ola Halvorsen Sevle, på øvre Sevle. På nyåret 1834 ble det gjort forsøk på å pågripe han, men han kom seg unna. Det ble utlova ei belønning på 50 speciedaler for tips, og i april ble han arrestert på nytt og brakt i arrest hos presten på Kongsberg i påvente av Høyesteretts behandling. 29. juli stadfesta Høyesterett dommen, og benådingssøknaden ble avslått. 6. oktober greide han på ny å rømme, og seinere samme måned ble de siste bestemmelsene angående hvordan dommen skulle eksekveres, bestemt ved kongelig resolusjon. Belønninga ble nå satt til 200 speciedaler. Han kunne ikke oppholde seg på Sevle lenger, og oppholdt seg trolig hos forskjellige plassfolk til han søkte tilflukt hos et annet søskenbarn, Tollev Tollevsen Enerstvedt på nordre Kittilsland i Nore. Tollev angav han til lensmannen, og i november ble han pågrepet og igjen satt i arrest i Kongsberg. 16. desember 1834 ble han halshogd på Stengelsrudmogen nord for Kongsberg.
 
Bilder fra forestillingen:
Martin Myhr som bøddelen, og datteren Margit Myhr.
 
 
 
Margit Myhr.
 
 
 
 Sevlegutten var kanskje like spretten som Martin Myhr.
 
 
Gro Brattås hadde to sterke roller i stykket.
 
 
 
Det hadde pgså Martin Myhr. De ga oss gode karakterroller.
 
 
 
 
Eldgrim Springard fortalt litt om Sevleguttens historie, og bandt det hele sammen.
 
 
 
Helge Stiksrud fra Fylket kunne overrekke prisen som "Buskeruds kunstner 2008", et arbeidsstipend på 150.000,-. Dette fikk han bl.a. for sitt årelange engasjement som danser og skuespiller  og ikke minst for sitt utrettelige arbeid med å lære bort tradisjonene (bl.a. hallingdans)  til barn og unge.
 
Tips en venn