PrintSøndagens portrett, Halvor Midthaug.

Halvor Midthaug (21) gutten fra Nore som satser på en bachelor til neste vår. Fysikk og astronomi er spennende saker å fordype seg i, noe Halvor gjør på Blindern.

 

 

Halvor er født i Porsgrunn, og etter en tid i Molde kom familien i 86 til Norefjord. Foreldrene Inger og Holger hadde fått lærerstillinger på Numedal videregående, og familien likte seg så godt at de slo seg til i Nore. Halvor hadde nå fått en lillesøster, og i 91 bygget familien hus i Hvaale feltet på Norefjord.

Barneskolen ble gjennomført på Norefjord, ungdomskolen på Rødberg og så videregående rett over fjorden på Nore. Halvor tok almenfag og gikk ut med til da, skolens beste karakterer, med en snitt på 5,65. At Halvor er glad i bøker er det ingen tvil om. Han leser mye, og historie står  høyt på listen over litteratur, da særlig antikken. PC og PC spill er også en del av Halvors fritidssyssler. I sommer var han for fjerde gang på Arcon i Oslo, og vant i klassen for Risk spillere. Han deltok i flere klasser med brettspill og et rollespill fra Star Wars.

Tredje året på almenfag nærmet seg slutten og det var tid for russefeiring. Halvor valgte som den ene av to elever å "stå over" feiringen. Han hadde ikke så stor interesse av festene og det som førte med det, og ville heller bruke tiden og pengene på mer interessante ting. Han syntes ikke han hadde gått glipp av noe likevel.

Så ble det videre studier på Blindern. Valget var mellom historie og fysikk / astronomi. Valget ble det siste. Hva han videre kommer til å bruke disse studiene til er han i dag usikker på. Men til våren blir det en bachelorgrad, så står det tre år igjen. Han skal ta en ett årig mastergrad. Oppgaven må være på ca 200 sider, og et eksempel på en oppgave en student hadde var : " Hvor sover kråkene om natten". Om Halvor velger en liknende oppgave er vel noe usikkert, men at det blir noe spennende å fordype seg i, er sikkert. Han er interessert i alt som har med gravitasjon å gjøre, så det blir kanskje noe i den retningen. Noen utenlandsopphold blir det kanskje også i forbindelse med mastergraden.

Det er spennende og høre Halvor fortelle historie og jeg er dyktig imponert over all kunnskapen han sitter inne med. Det skal bli spennende å følge han videre på hans vei, og se hva han velger videre i livet. Numedalsnett ønsker han lykke til videre i studiene som starter om noen få dager.

Tekst og foto: Ann Sidsel Grøtjorden.
ann.sidsel@numedal.net