PrintBarnekor i SFO-tida på Rødberg og Uvdal skoler!


Denne høsten blir det tilbud om barnekor for de som går på 1.til 4. trinn, annenhver torsdag i SFO-tida på Rødberg og Uvdal skoler. Samlingene blir fra klokka 14:45 – 15:30, og er også åpen for de som ikke går på SFO

Tekst: Pressemelding v/Eli Nesse. 
 

Kirkemusiker Eli Nesse skal lede korene, godt hjulpet av Max Jacobsen fra kulturskolen på tangenter. Tanken er å ha to små kor som øver hver for seg på skolene, men at de ved noen anledninger, f.eks ved opptredener, kan slå seg sammen til et større kor. Trivsel og sangglede kommer til å stå i fokus, og tilbudet vil passe for alle barn som kunne ha lyst til å prøve. 

- Det er allerede en del påmeldte, men det er plass til flere, oppfordrer Eli Nesse som er veldig glad for dette samarbeidet mellom kirken og kulturskolen.

Første gang var torsdag 6. september i Uvdal. På Rødberg er første samling 13. september.