PrintHvor vil vi og hva gjør vi for å komme dit?


Hvor attraktivt er det å bo, drive næring og oppholde seg i Nore og Uvdal? Og hva skal til for å få et mer attraktivt samfunn? Nore og Uvdal Næringsselskap, Buskerud Næringshage og Nore og Uvdal kommune inviterte til medvirkning i Kommuneplanens samfunnsdel 


Tekst: Redaksjonen.Det var stor interesse for arrangementet på Rødberg Hotell. Innbyggerne i Nore og Uvdal sammen med kommunestyret fyllte Rødberg Hotell og fikk høre Knut Vareide fra Telemarksforskning analysere Nore og Uvdal med utgangspunktet: Hvor attraktiv er Nore og Uvdal og hva skal til for å få et attraktiv samfunn? Han belyste hvorfor noen steder vokser og andre krymper og sammenhengen mellom befolkningsutvikling og et attraktivt næringsliv.

Befolkningsantallet i Nore og Uvdal er på vei ned samtidig som dagens næringslivet i Nore og Uvdal ikke er innenfor bransjer som vokser i Norge. For å få befolkningsvekst må det satses på nye næringer og bransjer fortrinnsvis gjennom å satse på eksisterende næringsliv. 

Attraktivitet var hovedfokus både for bosted og for arbeidsplasser. Hvordan skape attraktivitet? Vareide belyste det gjennom endring, nyskapning og forbedring. I tillegg måtte det være en X-faktor.
 
Alle skal få mulighet for være med å påvirke samfunnsdelen i kommuneplanen fremover. Det blir kalt inn til møter hvor de folkevalgte skal lede arbeidsgruppene.