PrintVi trenger en "tillitsreform"
28. april 2017


- «Makteliten» i Oslo synser seg fram til løsninger uten å tenke distrikts-alternativet. Og vi  er på veg inn i et «kontroll-samfunn». Vi ønsker oss tilbake til «tillits-samfunnet» - som vi har i folkesjela. 


Tekst: Olav Lindteigen. Foto: Olav Traaen


 
Det var leder i Noe og Uvdal Senterparti (Sp) Lars Inge Enerstvedt, som kom med dette ønsket under Sps mobiliseringmøte i  Numedalshallen på Norefjord torsdag kveld. Sammen med ihuga Sp-kjemper fra nesten hele Numedal og noen fra Hallingdal, gikk Sp-lederen gjennom hvordan det står til og hvilke muligheter og utfordringer kommunen øverst i dalføret har. 

DISTRIKTSOPPRØR.
Selv om Nore og Uvdal har landets 16-ende beste kommuneøkonomi, er inntektsnivået på bunnen og folketallet synker. I  fjor ble det kun født et barn i Uvdal. Enerstvedt pekte også på  at utdanningsnivået i kommunen er lavt og at sysselsettingen synker. Minus 50 årsverk de siste ti årene. 

- Det er på tide med et opprør og på ny bygge landet. De som bygde KA Rollag (Kongsberg Automotive) på 70 - tallet ville distriktsutbygging. Det er god økonomi for Norge å etablere arbeidsplasser utenfor de pressede storbyene. Alt det som byene har som utfordringer ligger det til rette for i distriktene. Det er bare en politikk for dette som mangler, fremhold Enerstvedt, som tok til orde for en "tillits-reform" foran høstens valg.

SENTRALISERING
Flere sentrale Sp-tillitsmenn hadde ordet og snakket mye om Regjeringens mange store reformer, som etter innledernes mening fører til sentralisering. Blant disse er NAV, legevaktordninger, endringer i beredskaps-forskriften, politireformen og dagens landbrukspolitikk.

- Vi må dyrke fram folk med yrkeserfaring, politikere som ikke er avhengige av gjenvalg, uttalte stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen blant annet.. 
Ca. 40 ivrige bygdefolk møtte frem under Senterpartiets mobilisering i "utkant-opprøret" de nå sier er i gang over hele landet
En engajsert stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
2. kandidat stortingsvalget, ordfører Nore og Uvdal Eli Hovd Prestegården og Rollags ordfører Dag Lislien hold gode innlegg om lokale forhold i de to øvre Numedals- kommunene
 
Tips en venn