PrintDobbelt så mange biler i påsketrafikken
6. april 2017
Kø på FV40. Arkivfoto: G. Førle
Statens vegvesen forventer jevn trafikk både fredag og lørdag før palmesøndag, og onsdag før skjærtorsdag.

Vegtrafikksentralen legger fortløpende ut meldinger om kø og forsinkelser på vegvesen.no. Meldingene blir også sendt de ulike radiostasjonene.


Gudveig Marit Førle 

 
Her blir det kø
 
Trafikken i forbindelse med påskeutfarten fordeler seg jevnt over helgen. Trafikktall viser en topp på E16 Sollihøgda fra kl. 14 til 19 fredag før palmesøndag og en topp mellom kl. 12–13 lørdag før palmesøndag.
 
I Buskerud oppstår de lengste køene på Ringerike, i Hallingdalsområdet og på fylkesveg 40 mot Kongsberg i forbindelse med hjemfarten 1. påskedag. Køene oppstår ved 13-14-tiden, og kan vare helt til midnatt. Når det blir kø på de mest trafikkerte vegene, setter vi opp skilt med alternative vegruter. Det er imidlertid få slike ruter i Buskerud.

Hvis du ikke vil stå i kø, bør du unngå å kjøre hjem 1. påskedag. 
 
Følg skilting
 
Statens vegvesen ber om at turistene i fjellet ikke parkerer langs riks- og fylkesveger der dette ikke er tillatt. På grunn av sikkerhet og fremkommelighet, blir det satt opp «Parkering forbudt»-skilter flere steder. 

Statens vegvesen oppfordrer alle til å sjekke vær- og føreforholdene før de legger ut på kjøretur. Følg med på https://twitter.com/VTS_sor
 
Se også www.vegvesen.no/paske for gode råd/tips og relevante trafikkinfo-tjenester.
 
 
Tips en venn