PrintVillmarkssus på hotellet
5. april 2017

Tyrirøyken formelig sved i øynene og eimen av skaukaffe pirret neseborene.

Tekst og foto: Olav Lindteigen

Naturfotografene Arne Nævra og Dagfinn Kolberg fra Øvre Eiker skapte sus av villmark i den fullstappede konferansesalen på Lampeland Hotell da de tirsdag kveld gjestet Numedal med sine program "Holtefjell i mitt hjerte" og "Skogen er et hjem".

På storlerettet listet lokale eksmplarer av Trollegen seg lydløst frem, mens tiuren og orrhanene spilte på liv og død, Revunger og ugler, kongeørn og havørn, traner og natteravner dukket opp i og nær gammelskogen. Krøllfuruene på Holtefjell var med på  å skape stemninger og bilder som ledet de fremmøtte inn i Teodor Kittelsens trollverden. 
 
Artist og skaurocker Kolberg akkompagnerte egne bilder fra Øvre Eiker og Flesbergs tak, med egne viser og kjente innslag av Niel Youngs kjente sanger og strofer.
– Mitt ønske er at Holtefjell må bestå som i dag. Og målet er å få Niel Yong til Grøllafurua og bli med på konsert, Slike turer forlenger livet, proklamerte  artist og Naturfotograf Kolberg.

SLÅ RING
 
– Holtefjell og andre unike skogområder er under sterkt press fra alle kanter. Gjennom vårt pogram håper vi derfor å skape forståelse blant befolkningen og brukerne av området, for at vi må slå ring rundt Holtefjell. Skogen er et hjem for både folk og dyr, sier filmskaper Arne Nævra, til Numedalsnett.
 
63- åringen har de siste tiårene livnært seg som naturromantiker, gjennom foto og film. En jobb som har skaffet ham internasjonalt ry og anerkjennelse som fotograf og filmskaper. Nå er han i ferd med å bytte hatt og bli politiker. Nævra stiller nemlig til valg for Stortinget i september.

– 
Slik jeg ser det står vi foran et veiskille for norske bygder og landbruk i høst. Jeg vil kjempe for bygdene, landbruket og naturen, slår Nævra fast overfor Numedalsnett.
 
 
Stinn brakke under tirsdagens villmarkrskveld på Lampeland Hotel.
 

– Du kommer aldri uberørt tilbake fra en tur i gammelskogen eller blant  trollfuruer på Holtefjell, mener artist og naturfotograf Dagfinn Kolberg (t.v.) og naturfotograf og filmskaper Arne Nævra. Begge er fra Øvre Eiker, men Nævra har nå gjort liung av seg.
 
Tips en venn