PrintNedgang i ledigheten i Buskerud
1. april 2017
Foto. NAV Buskerud
I Buskerud var det registrert 3 885 helt ledige personer, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med mars i fjor. Ledigheten i Buskerud var på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,9 prosent av arbeidsstyrken.

Pressemelding


Det var 2 286 helt ledige menn i mars, en nedgang på 293 personer (- 11 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1 599, en nedgang på 187 personer (- 10 prosent). Det var en nedgang i ledigheten for alle aldersgrupper denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor.

I likhet med utviklingen generelt i fylket ser vi fortsatt en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år. I denne aldersgruppa var det en nedgang på hele 215 personer (- 18 prosent) fra året før.

Ledighet etter bransje

Den største nedgangen i ledigheten var innen butikk- og salgsarbeid, og det var i mars 454 helt ledige i denne bransjen. Dette er en nedgang på 21 prosent fra året før. Videre var det en nedgang innen bygg og anlegg i mars med 533 helt ledige, en nedgang på 12 prosent. Vi så også en nedgang i ledigheten innen industriarbeid på 18 prosent, hvor det var 442 helt ledige. 

Antall helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag var 354 personer, og er dermed uendret i forhold til samme periode året før. 

- Vi ser nå tegn på at nedgangskonjunkturen innen oljerelatert virksomhet har stoppet opp. Mars 2017 er den første måneden på nær fire år der vi ikke har vekst i ledigheten innen ingeniør- og ikt-fag, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Ledige stillinger

NAV i Buskerud registrerte 904 nye ledige stillinger i mars. Det ble registrert 88 nye stillinger innen bygg og anlegg, 153 nye stillinger innen butikk- og salgsarbeid og 264 nye stillinger innen helse-, pleie og omsorg.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 3 855 registrerte arbeidsledige i Buskerud. Det utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 11 prosent sett i forhold til mars i fjor. Det var en nedgang på 10 prosent for kvinner og 11 prosent for menn, med henholdsvis en nedgang på 187 personer for kvinner og en nedgang på 293 personer for menn. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1 346 personer. Det var 364 flere enn på samme tid i fjor. I Buskerud registrerte NAV 904 nye ledige stillinger i mars. I aldersgruppa 16-29 år var det en nedgang på 215 personer (- 18 prosent) fra året før. I denne gruppa er det totalt 999 personer.


 

 
Tips en venn