PrintResolusjon: Til politikere i alle Buskeruds kommuner
31. mars 2017

På årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag på Lampeland 18. mars 2017, har vi vedtatt en resolusjon om en sak vi synes det er svært viktig at nå blir tatt alvorlig og gjort noe skikkelig med.

Buskerud Bygdekvinnelag


O
ppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften

Som vi alle vet, skjer det alvorlige ulykker hvert eneste år med oppskyting av fyrverkeri, innimellom også ulykker med døden til følge. Hver eneste nyttårsaften står øyenleger fram og advarer og formaner om hvordan oppskytingen må foregå. Men ulykker skjer fortsatt.

 Vi har forstått at fyrverkeri på pinne ikke lenger er i salg, og det er en meget god ting. Men hvem som helst over 18 år kan kjøpe fyrverkeri og skyte det opp, i hvert fall i spredt bebyggelse. Vi er glade for de felles oppskytningene som finner sted, men vi mener oppskyting av fyrverkeri kun burde vært organisert av profesjonelle på anviste utskytningssteder til annonserte tider.

En bedre organisert utskyting av fyrverkeri ville:

· hindre skader

· ta mer hensyn til både kjæledyr, husdyr og vilt

· minimalisere lydforurensing

· bedre miljøet ved at søppel samles på få steder

Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag henstiller til alle politikere i Buskeruds kommuner om å organisere profesjonell oppskyting av fyrverkeri på dertil anviste steder i alle kommuner i Buskerud allerede fra nyttårsaften 2017.


Buskerud Bygdekvinnelag
Kristin Baalerud
Sekretær

Se også:
Buskerud Bygdekvinnelags årsmøte 2017

 
Tips en venn