PrintStabilt sykefravær i Buskerud
24. mars 2017
Foto. NAV Buskerud
I 4. kvartal 2016 var det legemeldte sykefraværet på 5,5 prosent i Buskerud. Det var ingen endring sammenlignet med samme periode i 2015. Sykefraværet for landet var nå på 5,4 prosent.

PressemeldingDet legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 387 709 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (36,5 %) og psykiske lidelser (19,9 %) at man så den største andel tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet var i Nedre Eiker med 6,4 prosent samt Røyken og Hurum begge med 6,2 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var i Hemsedal med 3,4 prosent og Nore og Uvdal med 4,1 prosent.

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 7,1 prosent. Menn hadde et sykefravær på 4,2 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en nedgang i sykefraværet for kvinner og en økning for menn.

En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var innen helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 7,9 prosent. Deretter følger transport og lagring med et sykefravær på 6,6 prosent.


FAKTA

Det gjøres oppmerksom på at det er brudd i statistikken mellom 2014 og 2015. Dette betyr at tallene i tabellen under ikke kan sammenlignes med tall fra tidligere år.

På grunn av sesongsvingningene, sammenlignes sykefraværet med utviklingen innenfor samme kvartal fra år til år. 

 
 
Tips en venn