PrintLav ledighet i ungdomsgruppa
3. mars 2017
Foto. NAV Buskerud
I aldersgruppa 16-29 år var det i Buskerud en nedgang i ledigheten på 10 prosent fra året før. I vårt fylke var det registrert 4 032 helt ledige personer, en nedgang på 9 prosent sammenlignet med februar i fjor. 
Ledigheten i Buskerud var på 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.


Pressemelding

NAV i Buskerud registrerte 1 074 nye ledige stillinger i februar. Det ble registrert 37 nye stillinger innen både ingeniør- og ikt-fag og bygg og anlegg, 166 nye stillinger innen butikk- og salgsarbeid og 292 nye stillinger innen helse-, pleie og omsorg.

Det var 2 403 helt ledige menn i februar, en nedgang på 228 personer (- 9 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1 629, en nedgang på 158 personer (- 9 prosent). Det var en nedgang i ledigheten for de under 60 år denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor.

I likhet med utviklingen generelt i fylket ser vi en nedgang i ledigheten blant unge under 30 år. I denne aldersgruppa var det en nedgang på132 personer (- 10 prosent) fra året før.

- Ungdom er en høyt prioritert gruppe som vi i NAV følger opp tett gjennom arbeidsrettede tiltak og tydelige krav til aktivitet. Å motivere ungdom til å fullføre utdanning er en viktig del av oppfølgingen. Nedgang i ledigheten i denne gruppa er derfor særlig positivt, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Ledighet etter bransje

Den største nedgangen i ledigheten var innen butikk- og salgsarbeid, og det var i februar 455 helt ledige i denne bransjen. Dette er en nedgang på 19 prosent fra året før. Videre var det en nedgang innen bygg og anlegg i februar med 530 helt ledige, en nedgang på 15 prosent. Vi så også en nedgang i ledigheten innen industriarbeid på 12 prosent, hvor det var 477 helt ledige.

Antall helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag var 386 personer, en økning på 7 prosent i forhold til samme tidspunkt året før. 

Nøkkeltall Buskerud

Det var 4 032 registrerte arbeidsledige i Buskerud. Det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 9 prosent sett i forhold til februar i fjor. Det var en nedgang på 9 prosent for både kvinner og menn, med henholdsvis en nedgang på 158 personer for kvinner og en nedgang på 228 personer for menn. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1 241 personer. Det var 237 flere enn på samme tid i fjor. NAV i Buskerud registrerte 1 074 nye ledige stillinger i februar. I aldersgruppa 16-29 år var det en nedgang på 132 personer (- 10 prosent) fra året før. I denne gruppa er det totalt 1 196 personer.

 
 
 
Tips en venn