PrintGod tilgang på stillinger i Buskerud i januar
3. februar 2017
Foto. NAV Buskerud
I januar er det registret 45 helt ledige personer i Numedal. 25 ledige i Flesberg (1,7 %), 16 i Nore og Uvdal (1,1%), mens det i Rollag er 4 ledige (0,6 %).

Pressemelding

I Buskerud var det registrert 4 055 helt ledige personer, en nedgang på 10 prosent sammenlignet med januar i fjor. Ledigheten i Buskerud var på 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned 5 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Det ble registrert 67 nye stillinger innen ingeniør- og ikt-fag, 102 nye stillinger innen butikk- og salgsarbeid, 135 nye stillinger innen bygg og anlegg og 382 nye stillinger innen helse-, pleie og omsorg.

- Vi ser en god tilgang på ledige stillinger i Buskerud. Med 1 296 nye stillinger i januar er dette nesten 400 flere stillinger enn på samme tid de to foregående årene. Det er med andre ord muligheter for mange i Buskerud dersom de er villige til å orientere seg mot annen type arbeid, enten ved å skaffe seg annen type kvalifikasjon eller pendle, sier fylkesdirektør i NAV Buskerud, Elisabeth Holen.

Det var 2 366 helt ledige menn i januar, en nedgang på 324 personer (- 12 prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1 689, en nedgang på 147 personer (- 8 prosent). Det var en nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper under 60 år denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor. I aldersgruppen 16-24 år var det en nedgang på 74 personer (- 13 prosent) fra året før.

Den største nedgangen i ledigheten var innen butikk- og salgsarbeid, og det var i januar 448 helt ledige i denne bransjen. Dette er en nedgang på 25 prosent fra året før. Vi så en tilsvarende nedgang innen bygg og anlegg der det i januar var 469 helt ledige. Dette er en nedgang på 24 prosent fra samme tidspunkt i fjor. Vi så også en nedgang i ledigheten innen industriarbeid på 16 prosent, hvor det var 471 helt ledige.

Antall helt ledige innen ingeniør- og ikt-fag var 395 personer, en økning på 7 prosent i forhold til samme tidspunkt året før. Det er fortsatt i denne gruppen vi ser den største prosentvise økningen.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 4 055 registrerte arbeidsledige i Buskerud. Det utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 10 prosent sett i forhold til januar i fjor. Det var en nedgang på12 prosent for menn og 8 prosent for kvinner, med henholdsvis en nedgang på 324 personer for menn og en nedgang på 147 personer for kvinner. Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 1 219 personer. Det var 328 flere enn på samme tid i fjor. NAV i Buskerud registrerte 1 296 nye ledige stillinger i januar. Antall helt ledige i aldersgruppen 16-24 år var 491. Prosentvis høyest ledighet var det i aldersgruppen 25-29 år, med 571 helt ledige (4,2 prosent).

 
 
 
Tips en venn