PrintEndringer for mva-registrerte i 2017
4. januar 2017
Illustrasjon (Foto: G. Førle)
Ny mva-melding erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift fra 1. januar 2017.

PRESSEMELDING 

Fra og med regnskapsåret 2017 skal virksomheter som er merverdiavgiftsregistrerte levere mva-melding til Skatteetaten. Mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift. Fra 2017 er det Skatteetaten som har ansvar for innførselsmerverdiavgiften.

Hva betyr endringen?
Endringen får konsekvenser for hvordan mva-opplysninger regnskapsføres og innrapporteres. Nå skal innførselsmerverdiavgiften rapporteres i mva-meldingen.
Det betyr at virksomheter selv må beregne og rapportere merverdiavgift for innførsel av varer som er kjøpt i utlandet. Innrapporteringen gjelder for enkeltkjøp og for kjøp av flere varer.

 

Innberetning og fradragsføring i samme melding
Med ny mva-melding skjer innberetning og fradragsføring av innførselsmerverdiavgift i samme melding.
- For mva-registrerte virksomheter betyr det at de nå slipper å forskuddsinnbetale merverdiavgift på innførsel til Tolletaten. Det gir virksomhetene en likviditetsfordel de tidligere ikke hadde. Ordningen har vært etterspurt fra næringslivet, sier Patrick Hackett, tjenesteeier for mva i Skatteetaten.
Ny mva-melding er en konsekvens av skatteforvaltningsloven, som gjelder fra 1. januar 2017.
- Ordningen gjenspeiler en harmonisering av internasjonalt regelverk. De fleste land i EU har tilsvarende mva-rapportering, blant andre Danmark og Sverige, sier Hackett.

 

Oppdater regnskapet til ny mva-melding
Mva-meldingen har nye og endrede poster og både mva-grunnlag og avgift skal spesifiseres. Regnskapet må være tilpasset den nye mva-meldingen fra 1. januar. Det er ingen endring i terminlengder og frister.
- På Skatteetatens nettsider finner brukerne god veiledning om den nye mva-meldingen. For mange bedrifter vil også endringene bli ivaretatt i regnskapssystemene som benyttes, sier Hackett.

 

Ingen endringer for privatpersoner eller ikke mva-registrerte virksomheter
For privatpersoner og virksomheter som ikke er mva-registrert blir det ingen endringer når det gjelder merverdiavgift på innførsel. Innførselsmerverdiavgift oppgis på tolldeklarasjonen som i dag og betales ved fortolling.

 

Mer informasjon om mva-meldingen finner du på Skatteetatens nettsider: 
www.skatteetaten.no/mva-melding

Mer informasjon om ny skatteforvaltningslov finner du på Skatteetatens nettsider: 
www.skatteetaten.no/nytt-2017

 
 
Tips en venn