Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Driftsplan for Uvdalselva
21. desember 2002

Denne driftsplanen har sitt opprinnelse i Prosjekt Numedalsutvikling 1991-1995. Dette næringsutviklingsprosjektet arbeidet blant annet med mer aktiv bruk av Numedalslågen, Norefjorden og andre vassdrag i Numedal.

I sluttfasen av prosjektet ble det tatt initiativ til oppfølging av et større driftsplanprosjekt for Lågen og andre sidevassdrag. Arbeidet med driftsplanlegging av vassdrag ble derfor startet opp på slutten av 1996. Driftsplanen er utarbeidet etter sentrale retningslinjer som framtidas fiskeforvaltning er basert på (J.fr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.m. 1992).

Driftsplanen for Uvdalselva er utarbeid av styret i Uvdalselva Grunneierlag
med bistand fra utmarkskonsulent Knut Sterud i Viken Skogeierforening

Driftsplanen blir forpliktende for grunneierlaget.

Uvdal 13. mai 2002.

Hele driftsplanen på 22 sider er lagt ut og kan leses ved å klikke HER

Styret i Uvdalselva Grunneierlag.

 

 

 

 
Driftsplan
5. oktober 2000

De siste årene er det satt inn en god del større ørret av Tunhovdørret i Uvdalselva
Foreløpig oversikt  over innsett er pr. 31.12.1999 ca kr. 44.000.-
Pris pr kg. er kr. 70.- m.v.a.
Inntektene av fiskekortsalget har siden starten av grunneierlaget og til 31.12.1999 vært vel 100.000.- kroner

I april 1991 ble det gjennonført fiske med elektrisk fiskeapparat på fem lokaliteter. Tettheten på ørretunger varierte da fra 5 til 18 stk.pr. 100 m2. I tiden 1992-1999 har grunneierlaget bygget 24 terskler på strekningen Uvdal Camping til Flaata. (Uvdal Alpinpark) I juni 1996 ble det foretatt innsamling av ørretunger i to terskelområder (Nedrejordet og Løingard) og på tre lokaliterer hvor det ikke var bygd terskler.

Totalt har grunneierlaget bygd 24 terskler og har utført i 1999 miljøforbedrende tiltak for kr. 9.963,- Tidliger har utbygger av Uvdalselva bygd 3 terskler ved Uvdal Camping, Bjørnsrud bru og Brandsgård bru.

Det er anlagt terskler på følgende steder:

Nedrejordet, Tverråe, Rolvelva, Tufto, Løingardsåe, Røisgård Camping,
Rustrud, Norskerud, Bjerkeflåta, Nordstjerna,
Hagen, Rennehvammen, Haugan, Brostrud, Bjønno,
Jørandrud, Videsjorden og Nordre Flaata.

Tilsammen er det pr.31.12.1999 utført miljøforbedrendearbeide i Uvdalselva for vel 102.000,- kroner.

 

4.4.1.            Sportsfiske ved Uvdal Camping og i nedre delen.

Det mest omfattende sportsfiske foregår i nærområdettil Uvdal Camping og mange gjester benytter fisketilbudet Ett stort antall av større fisk som er tatt av gjestene blir det laget "skryteplate" av, og disse blir satt opp i "grillhuset".

50 - 60 % av fiskekortsalget på Uvdal Camping foregår til hytteiere i øvre Uvdal.Brutto fiskekortsalg på Uvdal Camping var sommeren 1999 kr. 7470,- og på Bjerkeflåta var salget kr.5.670,

Fiskekortsalget på de andre salgstederne er marginalt.

De siste årene er det satt inn en god del større ørret av Tunhovdørret i Uvdalselva Foreløpig oversikt  over innsett er pr. 31.12.1999 ca. kr. 44.000,-

Pris pr kg. er kr. 70.- m.v.a.

Inntektene av fiskekortsalget har siden starten av grunneierlaget og til 31.12.1999  vært  vel 100.000.- kroner.

I april 1991 ble det gjennonført fiske med elektrisk fiskeapparat på fem lokaliteter.

Tettheten på ørretunger varierte da fra 5 til 18 stk.pr.100m2.  I tiden  1992 - 1999 har grunneierlaget bygd 24 terskler på strekningen Uvdal Camping til Flaata.(Uvdal Alpinpark).

I juni 1996 ble det foretatt innsamling av ørretunger i to terskelområder (Nedrejordet og Løingard) og på tre lokaliterer hvor det ikke var bygd terskler.

Totalt har grunneierlaget bygd 24 terskler og har utført i 1999 miljøforbedrende tiltak for kr. 9.963,-Tidliger har utbygger av Uvdalselva bygd 3 terskler ved Uvdal Camping, Bjørnsrud bru og Brandsgård bru.

Det er anlagt terskler på følgende steder:
Nedrejordet, Tverråe, Rolvelva, Tufto, Løingardsåe, Røisgård Camping,
Rustrud, Norskerud, Bjerkeflåta, Nordstjerna,
Hagen, Rennehvammen, Haugan, Brostrud, Bjønno,
Jørandrud, Videsjorden og Nordre Flaata.
Tilsammen er det pr.31.12.1999 utført miljøforbedrende arbeide i Uvdalselva for vel 102.000,- kroner.