Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Utsetting av ørret i Uvdalselva
8. juli 2010
I slutten av juni ble det satt ut 250 ørret på forskjellige plasser i Uvdalselva. Fisken hadde en gjennomsnittstørrelse på ca 800 gram og kom fra settefiskanlegget til Numedals-Laugens Brugseierforening.
 
 
Bilder fra utsettingen av ørret i Uvdalselva