Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Mye fisk i Uvdalselva
6. august 2009

Ørret på 1,790 kg tatt 31.juli 09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ørret på 1,035 kg tatt 09.juli 09 på  Uvdal Resort
 
Se Numedalsnett: Storfisk i Uvdalselva