Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Storfisk i Uvdalselva
27. juni 2006
Øystein VærnesLørdag 24 juni ble det tatt storfisk i Uvdalselva. Øystein Værnes fra Horten fikk en ørret på 1950 gram på flue. Dagen før ble det tatt en fisk på 720 gram. Denne ble tatt av Stig Normannseth
 
Øystein Værnes

Øystein Værnes med storfisken

Grunneierlaget vil også i år sette ut fisk i Uvdalselva i begynnelsen av juli