Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Informasjon om Uvdalselva Grunneierlag
16. juni 2004
 

Uvdalselva Grunneierlag ble stiftet i konstituerende møte den 26 juni 1991 og er en sammenslutning av fiskeretter i Uvdalselva fra Fonnebøfjorden til ”åmot” Tøddøla og Jønndøla.

Grunneierlaget har opprettet nettsted som  informerer om grunneierlaget. På nettstedet finner man lagets vedtekter som bl.a. har bestemmelse om at, ”Laget skal arbeide for å øke produksjon av fjellørret”, og videre ”Etter at kostnad til administrasjon er dekket, kostnad ved kjøp av og utsett av fjellørret er dekket, skal  overskytende midler nyttes til miljøforebyggende tiltak” 

Videre har grunneierlaget utarbeid ”Driftsplan for Uvdalselva”. Driftsplan er et stort dokument og er lagt ut i sin helhet på nettstedet.

Hver år bli det satt ut fjellørret i elva. Ørreten er  på 400 til 600 gram. Fylkesmannen gir grunneierlaget tillatelse til utsett av flerårig ørret og har anført i  tillatelsen: ”Hensikten er å styrke ørretbestanden for fiskemuligheter i vassdraget hvor fiske er tilgjengelig gjennom fiskekort og hvor kultivering har medført økt interesse for fiske og økt fiskekortsalg”.

Grunneierlaget har bygd 24 strømterskler som miljøforbedrende tiltak i vassdraget. Regulanten har bygd bare 3 slike. NVE  har gitt tillatelse til byggingen.

Det er montert webcamera som sender bilder av Uvdalselva  på nettet. ”Webcamera Uvdalselva” finner man i venstre marg på nettstedet. WWW.Numedal.net.

Kostnader med tiltak grunneierlaget har utført er som følger:
Bygging av strømterskler ca. kr.170.000,-
Utsett av fjellørret ca. kr. 75.000,-
Webcamera  kr. 15.000,-
Etablering av nettsted kr. 4.960,-

 

Uvdal den 25. mai 2004

………………………………..

Halvard Bjørnsrud