Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Referat fra årsmøte 2002
26. mai 2003

Referat fra årsmøte 2003.

 

Referat fra årsmøtet

i resepsjonen på Uvdal Camping mandag den 15. mai 2003, kl.19.00.

 

Møtet var kunngjort i NU nytt og ved oppslag.

Følgende var tilstede : Nils Vøllo, Hans Dagsvind og Halvard Bjørnsrud. Utmarkskonsulent Svein Erik Lund var inkalt og møtte.

 

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Vedtektenes punkt 5 ang. årsmøte, ble referert av leder.

Årsmøtet ble ledet av styrets leder.

 

 

Til behandling:

  • Styrets forslag til årsberetning for 2002. godkjent.
  • Styrets forslag til budsjett for 2003. godkjent.
  • Revidert regnskap for 2002. godkjent.

 

 

Valg:

          Velge to styremedlemmer for to år : Gunn Johanne Thorsrud, ny og Hans Dagsvind, gj.v

          Velge to varamedlemmer til styret for ett år : Svein reiersen Bjønno og Reiar Røisland.   Velge to revisorer for ett år: Kjell Ole Fønsteliengj.v og Lars Hovda gj.v

 

Valg av leder blant styrets medlemmer for ett år.

Halvard Bjørnsrud, gj.v

Valg av sekretær/kasserer blant styrets medlemmer for ett år:

Nils Vøllo, gj.v

         

 

 

 

 

 

Møtet hevet kl. 21.00

 

Halvard Bjørnsrud
        leder