Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Årsberetning for 2002
26. mai 2003

Årsberetning for 2002.

Årsberetning for 2002

 

 

Styret har bestått av:

Halvard Bjørnsrud, formann

Nils Vøllo, kasserer/sekretær          

Halvor Rennehvammen, Hans Dagsvind og Gunn Ellen Røisgård.

Varamedlemmer: Svein Reiersen og Reiar Røisland.

Revisorer: Kjell Ole Fønstelien og Lars Hovda.

 

Årsmøtet ble avholdt i resepsjon på Uvdal Camping torsdag den 13 mai kl 19.00

Det er avholdt 1 styremøter i løpet av året, og bl.a. behandlet følgende:

 

*Driftsplan for Uvdalselva er ferdig utarbeidet.

 

 

*Fiskeplasser  for handikappede har man forberedt ved Uvdal Camping og Bjerkeflåta.

 

*Utsett av fisk: Det ble satt ut 300 stk. 4-600 grams fisk i elva i sommer.

 

 

*Regnskapstabellene for året 2002 viser at grunneierlaget pr. 01.01.2003

har kr. 55.052,00 i banken.

 

 

Netto salg av fiskekort i år  utgjorde 21.126,-kroner som i all vesentlighet er salg

på Bjerkeflåta og Uvdal.

 

 

 

Budsjett og årsplan for 2003

 

Fiskekortsalg              kr.20.000,-

Renter                        kr.  3.000,-

Salgsprovisjon                                                   kr.  2.200,-

Kjøp av fjellørret                                                 kr.10.000,-

Møteutgifter                                                         kr.  1.000,-

Godtgjørelse til styret                                        kr.   3.500,-

Hjemmeside på numedal.net                         kr.    1000,-

Miljøtiltak/vannsamling                                     kr.   5.000,-

Kjøp og utplassering av webcamere             kr.15.000

 

 

 

Uvdal den 01.04.2003

 

Halvard Bjørnsrud

        Leder