Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Driftsplan for Uvdalselva
21. desember 2002

Denne driftsplanen har sitt opprinnelse i Prosjekt Numedalsutvikling 1991-1995. Dette næringsutviklingsprosjektet arbeidet blant annet med mer aktiv bruk av Numedalslågen, Norefjorden og andre vassdrag i Numedal.

I sluttfasen av prosjektet ble det tatt initiativ til oppfølging av et større driftsplanprosjekt for Lågen og andre sidevassdrag. Arbeidet med driftsplanlegging av vassdrag ble derfor startet opp på slutten av 1996. Driftsplanen er utarbeidet etter sentrale retningslinjer som framtidas fiskeforvaltning er basert på (J.fr. Lov om laksefisk og innlandsfisk m.m. 1992).

Driftsplanen for Uvdalselva er utarbeid av styret i Uvdalselva Grunneierlag
med bistand fra utmarkskonsulent Knut Sterud i Viken Skogeierforening

Driftsplanen blir forpliktende for grunneierlaget.

Uvdal 13. mai 2002.

Hele driftsplanen på 22 sider er lagt ut og kan leses ved å klikke HER

Styret i Uvdalselva Grunneierlag.