Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Referat fra årsmøtet 2001
21. desember 2002

Her ligger referatet fra årsmøtet som ble holdt mandag 13 .mai 2002

Uvdalselva Grunneierlag

stiftet 1991

Referat fra årsmøtet
i resepsjonen på Uvdal Camping mandag den 13. mai 2002, kl.19.00.

Møtet var kunngjort i NU nytt.
Det møtte 4 grunneiere.
Tilstede på årsmøtet var fylkesmannen i Buskerud ved fiskeriforvalter Eirik Garnås
Formannen ønsket deltakerne vel møtt, og en spesiell velkomst til Eirik Garnås som hadde tatt seg tid til å være tilstede på årsmøtet.
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste som ble enstemmig godkjent.
Vedtektenes bestemmelser om årsmøtet ble referert.

Formannen ledet årsmøtet.

Til behandling:

  • Styrets forslag til årsberetning for 2001. Enst godkjent.
  • Styrets forslag til budsjett for 23001. Enst. godkjent.
  • Revidert regnskap for 2001. Enst. godkjent.
  • Styrets forslag til driftsplan for Uvdalselva

Driftsplanen som egentlig var blitt borte(disketten), og avskrevet for godt,
ble igjenfunnet. Styrets forslag til driftsplan for Uvdalselva bl e enst. godkjent
med noen mindre redaksjonelle endringer etter en grundig gjennomgang
sammen med Garnås.

Årsmøtet vedtok å legge driftsplanen ut på internett på Uvdalselva Grunneierlags hjemmeside på www. numedal.net.

Garnås gav uttrykk for at Grunneierlager burde sette opp et web-kamera ved Uvdalselva for å informere og tiltrekke seg fiskere.

Valg:

          Resultat av valgene ble som følger.

          Styret: 
          Halvard Bjørnsrud, leder.
          Nils Vøllo, kasserer/ sekretær.
          Styremedlemmer: Hans Dagsvind, Halvor Rennehvammen og
          Gunn Ellen Røisgård.
          Varamedlemmer: Reiar Røisland og Svein Reiersen.   

         Revisorer: Kjell Ole Fønstelien og Lars H. Hovda

 

Møtet hevet kl. 21.30 

Halvard Bjørnsrud
        leder