Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Driftsplan
5. oktober 2000

De siste årene er det satt inn en god del større ørret av Tunhovdørret i Uvdalselva
Foreløpig oversikt  over innsett er pr. 31.12.1999 ca kr. 44.000.-
Pris pr kg. er kr. 70.- m.v.a.
Inntektene av fiskekortsalget har siden starten av grunneierlaget og til 31.12.1999 vært vel 100.000.- kroner

I april 1991 ble det gjennonført fiske med elektrisk fiskeapparat på fem lokaliteter. Tettheten på ørretunger varierte da fra 5 til 18 stk.pr. 100 m2. I tiden 1992-1999 har grunneierlaget bygget 24 terskler på strekningen Uvdal Camping til Flaata. (Uvdal Alpinpark) I juni 1996 ble det foretatt innsamling av ørretunger i to terskelområder (Nedrejordet og Løingard) og på tre lokaliterer hvor det ikke var bygd terskler.

Totalt har grunneierlaget bygd 24 terskler og har utført i 1999 miljøforbedrende tiltak for kr. 9.963,- Tidliger har utbygger av Uvdalselva bygd 3 terskler ved Uvdal Camping, Bjørnsrud bru og Brandsgård bru.

Det er anlagt terskler på følgende steder:

Nedrejordet, Tverråe, Rolvelva, Tufto, Løingardsåe, Røisgård Camping,
Rustrud, Norskerud, Bjerkeflåta, Nordstjerna,
Hagen, Rennehvammen, Haugan, Brostrud, Bjønno,
Jørandrud, Videsjorden og Nordre Flaata.

Tilsammen er det pr.31.12.1999 utført miljøforbedrendearbeide i Uvdalselva for vel 102.000,- kroner.

 

4.4.1.            Sportsfiske ved Uvdal Camping og i nedre delen.

Det mest omfattende sportsfiske foregår i nærområdettil Uvdal Camping og mange gjester benytter fisketilbudet Ett stort antall av større fisk som er tatt av gjestene blir det laget "skryteplate" av, og disse blir satt opp i "grillhuset".

50 - 60 % av fiskekortsalget på Uvdal Camping foregår til hytteiere i øvre Uvdal.Brutto fiskekortsalg på Uvdal Camping var sommeren 1999 kr. 7470,- og på Bjerkeflåta var salget kr.5.670,

Fiskekortsalget på de andre salgstederne er marginalt.

De siste årene er det satt inn en god del større ørret av Tunhovdørret i Uvdalselva Foreløpig oversikt  over innsett er pr. 31.12.1999 ca. kr. 44.000,-

Pris pr kg. er kr. 70.- m.v.a.

Inntektene av fiskekortsalget har siden starten av grunneierlaget og til 31.12.1999  vært  vel 100.000.- kroner.

I april 1991 ble det gjennonført fiske med elektrisk fiskeapparat på fem lokaliteter.

Tettheten på ørretunger varierte da fra 5 til 18 stk.pr.100m2.  I tiden  1992 - 1999 har grunneierlaget bygd 24 terskler på strekningen Uvdal Camping til Flaata.(Uvdal Alpinpark).

I juni 1996 ble det foretatt innsamling av ørretunger i to terskelområder (Nedrejordet og Løingard) og på tre lokaliterer hvor det ikke var bygd terskler.

Totalt har grunneierlaget bygd 24 terskler og har utført i 1999 miljøforbedrende tiltak for kr. 9.963,-Tidliger har utbygger av Uvdalselva bygd 3 terskler ved Uvdal Camping, Bjørnsrud bru og Brandsgård bru.

Det er anlagt terskler på følgende steder:
Nedrejordet, Tverråe, Rolvelva, Tufto, Løingardsåe, Røisgård Camping,
Rustrud, Norskerud, Bjerkeflåta, Nordstjerna,
Hagen, Rennehvammen, Haugan, Brostrud, Bjønno,
Jørandrud, Videsjorden og Nordre Flaata.
Tilsammen er det pr.31.12.1999 utført miljøforbedrende arbeide i Uvdalselva for vel 102.000,- kroner.