Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Fiskekort kjøpes på iNATUR
28. januar 2015
Fiskekort for stangfiske kan nå kjøpes på nett hos iNATUR.
Prisene er kr. 60 for dagskort, kr. 200 for ukeskort og kr. 400 for sesongkort
Fiskesongen varer fra 01.mai til 30.september