Bildet oppdateres hver minutt

 
Venstre marg
 
Fiskekort i Uvdalselva
selges på følgende
steder:


 
Priser på fiskekort:

Dagskort kr. 60.-
Ukeskort kr. 200.-
Sesongkort kr. 400.-
Utsetting av fisk i Uvdalselva
5. juli 2011
Fredag 1.juli satte Statkraft og Numedals-Laugens Brugseierforening ut 100 nye fisk i Uvdalselva.
Den første gangen var månedskiftet mai/juli hvor det også ble satt ut 100 fisk.
I månedskiftet juli/august settes de siste 100 fisk settes ut. Fisken blir satt ut langs hele elvestrekket opp til Uvdal Alpinsenter. Les saken på Numedalsnett